Profil

Spoločnosť Toolshed Slovakia, spol. s r.o. je dynamicky rozvíjajúca sa výrobno-obchodná spoločnosť, ktorá úspešne pôsobí na trhu od roku 2012. Hlavným výrobným programom spoločnosti je čerpadlá, trieskové obrábanie kovov, výroba dielcov a zariadení pre energetický, banský, strojársky, automobilový priemysel a iné odvetvia.

Vďaka kvalitnej výrobe s vysokou presnosťou sme v krátkom čase získali stálych a spokojných zákazníkov na slovenskom, nemeckom a anglickom trhu.

Naša priorita je sériová výroba strojných súčiastok a zariadení, a to podľa požiadaviek výkresovej dokumentácie zákazníkov. Dokážeme rýchlo a flexibilne reagovať na predloženú výkresovú dokumentáciu, požadovaný materiál a iné špecifické požiadavky, na základe ktorých spracujeme príslušný technologický postup výrobného procesu.

Náš strojový park disponuje potrebnými obrábacími centrami - frézami a sústruhmi, pílami a špeciálnymi 3D meracími zariadeniami.

Náš manažérsky systém riadenia kvality pod certifikátom kvality EN ISO 9001:2009 sme v roku 2015 rozšírili o EN ISO 14001:2005.

 Našipartneriaodberatelia

  Naše technológie

Výrobné kapacity a ich využitie


Výrobné kapacity sú zabezpečované prevažne CNC obrábacími strojmi, je využívaná 2-3 smenná prevádzka a viacstrojová obsluha. Priebežne sa podľa potreby nakupujú vhodné technologické zariadenia.

Prečo Toolshed?

európska kvalita moderná technika inovatívny prístup systém riadenia kvality bezplatné konzultácie individuálny prístup

  Naše výrobky

Kvalita produktov a procesov


Produkty sú vyrábané presne podľa technickej dokumentácie s dôrazom na kvalitu. Procesy sú riadené v rámci noriem EN ISO 9001:2009.


Výrobný program k stiahnutiu

Čerpadlá a náhradné diely

Dávkovacie piestové čerpadlá


Dávkovacie piestové čerpadlá

Dávkovacie piestové čerpadlá a agregáty sú určené na objemové dávkovanie neutrálnych a korozívnych kvapalín, emulzií a suspenzií s kinematickou viskozitou od 8,5x10-7 do 8x10-4 m²/s (od 0,0085 do 8 st.) S teplotou od 258 K do 473 K (od mínus 15 °C do plus 200 °C a viac) s koncentráciou pevnej neabrazívnej fázy najviac 10 % hmotnosti s maximálnou hustotou častíc do 2000 kg/m³ s veľkosťou zŕn pevnej neabrazívnej fázy najviac 1 % priemeru podmieneného prechodu vstupného odbočného potrubia.

Trojčlenné kľukové čerpadlá


Trojčlenné kľukové čerpadlá

Agregáty a čerpadlá triplexný piestu kľukou určené pre čerpanie inertných a korozívne tekutiny, ktoré sú neutrálne materiálov hydraulickej časti má kinematickú viskozitu, ktorá nie je väčšia ako 800 mm²/s (8 cm) s teplotou, v závislosti na konštrukcii, od 243 K do 473 K (od mínus 30 do plus 200 °C). Prípustné neabrazívny pevných častíc v čerpanej kvapaline, nie je väčšia ako 0,2 % hmotnosti, je povolená veľkosť nie väčšie ako 0,2 mm. Čerpadlá a zariadenia používané v priemysle, ktoré vyžadujú vysoké tlaky, vrátane výbuchu a požiaru (napríklad hydraulický čistenie technologického zariadenia). Používajú sa tiež ako napájacie čerpadlá pre mobilné zariadenia na výrobu pary.

  Kontakt

Hore